Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi
Mustafa Kalli

Mustafa Kalli

Kamus Yazıları

Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi

26 Mart 2021 - 11:24

    Değer; Bir toplumun içerisinde insanların benimsediği, her türlü düşünüş ve davranış kurallarıdır. Değerler; Toplumun bireyleri ve çoğunluğunun benimsediği, kabul ettiği zorlama olmadan uyduğu kurallardır. Doğruluk, dürüstlük ,adalet,, saygı ve sevgi ve erdemlilik gibi.

Sosyal bir çevre içerisinde doğan insan, daha önce var olan bu değerleri hazır bulur. İnsanların kişiliği, yaşadığı topluma göre biçim kazanır. Bundan dolayı toplumsal değerleri insanın kişiliğinin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Kurum ve kurallar kişinin diğer insanlarla ilişkilerini düzenler.

  İnsanın kişiliğinin oluşmasında dinin, ahlakın, örf ve âdetlerin , milli ve manevi değerlerin büyük bir önemi vardır. Din insanlara iyi ilişkilerin nasıl kurulacağını, insan kişiliğinin gelişmesini sağlar ve öğretir. Olumlu duygular ve davranışlar geliştirir. Haklının yanında olmayı ,zulme ve haksızlığa karşı durmayı, doğru ve dürüst olmayı ve ahlaki değerlere sahip olmayı öğretir.

    Dinin yanlış anlaşılması ve yorumlanmasından bireyin değer yargıları olumsuz yönde etkilenecektir. Kıskançlık, bencillik, kin ,haset, ve intikam gibi olumsuz davranışlar ortaya çıkarabilir.

  Kişilikli insan; toplumdaki sorumluluklarını yerine getirebilen, toplumsal değerleri benimsemiş, insanlarla uyum içerisinde yaşayan  insandır.

   Değerler bireyin kişiliğinin gelişmesinde önemli katkısı olduğu gibi toplumu birleştiren temel değerlerde vardır. Bayrağa ve İstiklâl Marşına saygı, Vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü, örf ve âdetlere bağlılık, Dini ve ahlaki değerlere bağlılık ve şehitlik ve gazilik ruhu, hürriyet ve bağımsızlık düşüncesi ve milli seciye ruhu gibi değer ve kavramlar toplumun birlik ve beraberliğini sağlayan önemli unsurlardır.

   ÖRF, ÂDET VE GELENEKLERİMİZ

  Örf; Toplumda gelenek haline gelen  ,toplumun çoğunluğu  tarafından beğenilip kabul gören esaslardır. Örf ve âdetler toplum içerinde eskiden beri uyulan, halkın içerisinde kendiliğinden oluşun değerlerdir. Örf ve âdetlerin yasal bir cezası yoktur ama uymayanlar toplum tarafından ayıplanır ve kınanır. 

    Örf ve adetlerin   temelinde dinin etkisi vardır. Gelinlik kızların çeyizlerine Kur’an-ı Kerim konulması, erkek çocukların sünnet edilmesi, Muharrem ayında aşure pişirip dağıtılması, Kandillerin kutlanması, yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan sol kulağına gamet getirilerek adının konulması gibi 

  Toplumsal değerlerin oluşumunda dinin etkisi de büyüktür. Örneğin, Kuraklık döneminde yağmur duasına çıkılması, bir nimete kavuşunca, ölen bir kimsenin ardından ve düğünlerde mevlit okutulması. Misafirperverlik, düğün ve bayramlarda çocukların  süslenmesi, ölen kimsenin ardından minarelerde sela verilmesi, ölen kimsenin evine yemek götürmek ve taziyelerde bulunmak gibi güzel davranışlarımız vardır.

   Ahlaki değerlerimi de toplumun birlik ve bütünlüğü açısından çok önemlidir. Dinin emrettiği ilkeler ve davranışlar ahlaki değerleri öngörür. Din insana ahlaka aykırı tüm davranışlardan uzak durup iyi davranışlara yönelmeyi ister. Özellikle dindeki ahiret, cennet ve cehennem inancı insanların davranışları üzerinde etkili olur.

    Örf ve âdetlere ve maddi ve manevi değerlerimize bağlılığımız  sayesinde kültürel mirasımızı zenginleştirmiş ve korumuş oluruz . Aynı zamanda  gelecek nesillerimizle aramızda sağlam bir köprü kurmuş, kültürel bir miras bırakmış oluruz.  

YORUMLAR

  • 1 Yorum

Son Yazılar