Reklam
Gençlerin Görevleri
Mustafa Kalli

Mustafa Kalli

Kamus Yazıları

Gençlerin Görevleri

26 Şubat 2019 - 22:33

 1. İMANI KORUMA GÖREVİ

     Belirli bir yaşa, olgunluk yaşına (Buluğa) eren gençlerin dini açıdan birinci görevleri, Allah’ı, Peygamberi (s.a.v)’i ve dinini tanımak, şartlarına uygun iman etmek ve bu imanı korumaktır. Özellikle gençleri imandan uzaklaştıracak satanizm ve ateizm gibi birçok sapık akım vardır. Gençlerin bunlara, misyonerlik ve benzeri faaliyetlere karşı dikkatli ve uyanık olmaları gerekir. Yüce Allah Kur’an’da müminlerin imanlarını korumalarını istemektedir:

    “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab’a ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyla sapıtmıştır.” (Nisa,136 )

    “Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (Al-i İmran,102) 

  Mümin olarak kalabilmek ve Müslüman olarak ölebilmek, son nefese kadar imanı koruyabilmeye bağlıdır. İman eden bir insan, ölünceye kadar mümin olarak kalır, imandan uzaklaşmaz diye bir şey söz konusu değildir. Nice insanlar iman ettikten sonra sapıtmışlar, hak yoldan uzaklaşmışlardır. Allah, Kur’an’da, akıllı insanların Kur’an’dan öğüt aldıklarını ve imanlarını koruma konusunda şöyle dua ettiklerini haber veriyor:

    “(Onlar şöyle yakarırlar:) Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin.” (Ali İmran,8) 

  Hz Peygamber (s.a.v) bu konuda şöyle buyuruyor:

  “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.”

  İmanın nasıl korunacağını Yüce Allah Kur’an’da şöyle ifade ediyor:

    “Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar.”(muhammed,17) 

  Yüce Allah, her şeye gücü yetendir, kulunun yardımına ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla Allah’a yardım, Allah’ın dinine yardımdır. Allah’ın dinine yardım ise; kişinin özel, aile ve toplum hayatında dinin emir ve yasaklarına uyması ve Allah’ın dinini insanlara sözlü ve uygulamalı olarak anlatması, tebliğ etmesidir. Eğer insan, bunu gerçekleştirebilirse, Allah ta onu dinde sebat ettirir, imanını koruması, Müslüman olarak ölmesi konusunda ona yardım eder. Dolayısıyla eğitim ve öğretim faaliyetleri ve bir meslek sahibiolma çabaları, gençleri iman ve ibadetten uzaklaştırmamalıdır.

  B) İBADETLERE DEVAM ETME GÖREVİ

  İbadet, nefsin arzusu hilafına kişinin, Allah’ın emirlerine uyması ve Allah’a kulluk etmesidir. İbadet, insanın yaratılış gayesidir. İbadet, yüce Allah’ı razı etmek için her türlü davranışlardır. Allah bu konuda şöyle buyuruyor:

    “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat,56) 

  İnsan ibadet görevini ya namaz, oruç, zekât ve hac gibi belirli bir zamanda, belirli bir mekânda ve belirli kurallara uyarak yapar ya da herhangi bir zaman, mekân ve şekille kayıtlı olmaksızın yerine getirir. Allah’ı zikretmek, ana-baya iyilik etmek,  tartı ve ölçüyü dosdoğru yapmak gibi emirlere; alkollü içkiler içmek, uyuşturucu kullanmak, kumar oynamak, hırsızlık yapmak ve cana kıymak gibi yasaklara uyarak yerine getirilir. 

  Bu nedenle gençlerin buluğa erdiği andan itibaren ibadetlere aralıksız devam etmesi, özellikle namaz ve oruç gibi ibadetleri yerine getirmesi, iman ve ahlakı koruma, kendilerini kötülüklerden alıkoyma açısından çok önemlidir. İbadetlerden biri olan ve dinin direği mesabesinde bulunan namaz ibadetinin ve sağlıklı her Müslümanın tutmakla yükümlü olduğu Ramazan orucunun, Allah’ın rızasını kazanmanın yanında temel amaçlarından biri de kişinin nefsini terbiye etmesi, bu sayede söz, fiil ve davranışlarına çeki düzen vermesidi. 

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar