Reklam
Dinin Direği
Mustafa Kalli

Mustafa Kalli

Kamus Yazıları

Dinin Direği

29 Şubat 2020 - 19:36

İslam dininde namaz kılmaya büyük önem verilir. Kuran-ı Kerim de namazla ilgili birçok ayet yer almaktadır. Bu ayeti kerimelerde aklı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş her Müslüman’a namazın farz olduğu ifade edilmektedir. ” Namaz müminler üzerine vakitleri belirli bir farzdır.”[1] Buyrulmaktadır.

Peygamberimizde bir hadisinde “Namaz dinin direğidir.” buyurmuştur. İslam Allah’ın hükümranlığını akıllara, zihinlere yerleştirmek için beş vakit namazı emretmiştir.

    Bir kimseye hürmet etmek için ona saygı gösterisinde bulunuruz. Namazda ise Allah’ın verdiği nimetlere karşı yalnız Allah’a şükran borcumuzu ödemek için O’nun karşısında ayakta dururuz. Rüku yapar secde ederiz.

    Namaz miraç gecesinde farz kılındığı için , namaz müminin Allah’ın huzuruna manen yükseldiği  bir miracıdır.

    Namaz kılan insan  O’nun iradesine kendini terk eder. İlahi büyüklük karşısında,  kendisini aciz görerek başını Ona karşı eğer. O’na secde eder. Müminin namazında kullandığı dualar Hz. Muhammed’in miraç esnasında Allah ile olan tahiyyat ve selamdır.

    Namaz mevki farkı gözetmeksizin insanları günde beş vakit  saflarda toplar. Birlik ve beraberliği sağlar. İnsanları birbirine kaynaştır. Sevgi ve saygıyı artırır. Kin ve nefreti ortadan kaldırır.

    Namaz kılarken bütün dünya Müslümanlarının bir merkeze yönelmesi, Kabe’ye yüzünü çevirmesi, Müslümanların birliğini ve beraberliğini gösterir. Namaz saatinde bir araya gelme,  Allah’ın aynı zamanda bir disiplinidir.

    Namaz ruh hastalarına şifa , manevi dertlere devadır. Namaz kılan bir kimse dünya ile aşırı ilişkisini keser, Allah’a yalvarır, Ondan yardım diler. Bütün dert ve dileklerini şifai  olarak Allah’a arz eder.

    Bir insan her zaman ve her nefeste  kendisine verilen sonsuz nimetlere  karşı şükür etse secdeye kapansa , yüzünü toprağa sürse yine de sonsuz nimetlerin ürkünü ödeyemez. İnsanı yaratan yüce Allah kulun imdadına koşarak, günde beş vakit namaz ile sonsuz nimetlerin şükrünü ödeyeceğini kolaylığını buyurmuştur.

    Miraç gecesinde  daha önce elli vakit olan namaz beş vakide indirilmiştir. Buda insanlığın iyiliğine yapılan bir kolaylıktır.

    Namazın maddi ve manevi faydaları sayılamayacak kadar çoktur. Namazın fazileti hakkında Ayeti kerimede “ Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar.” [2] Buyrulmaktadır. Hadisi şeriflerde ise ;”Beş vakit namaz, birinizin kapısının önünden akıp giden ve her gün içinde beş defa yıkanıldığı suyu  bol bir nehir gibidir. İşte beş vakit namaz da bunun gibidir. Allah onunla günahları siler.”[3]  “ Beş vakit namaz ve iki Cuma arasında işlenen günahlara, büyük günahlar işlenmedikçe kefarettir.”[4]  Buyrulmaktadır.

Hz. Ömer Ve Namaz

    İranlı bir köle, Hz. Ömer Efendimizi namaz kılarken sırtından hançerlemişti. Namazını tamamlamak için belini doğrultmaya çalışıyordu. Yanındakiler, "Sen namaz kılamazsın." dedikçe, o "namaz" diyor, Rabb'ine "namaz" diyerek yürüyordu. Kendini kaybetmeye başlamıştı. Adeta komaya girmişti. Uyandırmaya çalışıyorlar, bir türlü muvaffak olamıyorlardı.

   Bir ara içeriye ashabın gençlerinden Misver İbn-i Mehrame girdi. "Emir-ül Mü'min'i uyandıramıyoruz!" dediler. Yaşı gençti ama, Ömer'i çok iyi anlamıştı:

- Emir-ül Mü'mini namaza çağırın, dedi.

 Birisi, ağzını kulağına doğru yaklaştırdı:

- Es salâh Ya Emir-ül Mü'min, dedi. "Namaza ey mü'minlerin emiri!" diyordu.

     Ömer namaza çağrılınca kalkardı. Uyuyan ve birkaç defa çağrıldıktan sonra "Geliyorum!" diyen bir insanın telaşıyla:. "Tamam şimdi kalktım!" diyerek doğrulmaya çalıştı.

Hz. ALİ VE NAMAZ

     Harbin birinde Hz. Ali’nin ayağına bir ok saplanır. Ok kemiğe girdiği için doktor

çağırırlar. Doktor diyor ki !

Bu oku çıkarabilmem için seni bayıltmam gerekir. Çünkü çok ağrı yapar. Bunun üzerine Hz. Ali şöyle cevap verir:

Bayıltmama lüzum yok. Biraz bekleyin. Namaz vakti gelince ben namaza duracağım.  O zaman ayağımdaki oku çıkarırsınız.

    Dediği gibi yaptılar. Namaza durunca , ayağındaki oku hiçbir şey hissetmeden çıkardılar. İşte büyüklerimiz böyle namaz kılıyor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar