Bu iş çok can yakar
Hanifi Çöplü

Hanifi Çöplü

Her Şey Sağlık İçin

Bu iş çok can yakar

27 Temmuz 2019 - 13:56 - Güncelleme: 27 Temmuz 2019 - 15:24

Sağlık; soyut ve somut pek çok ürünün yaratıcısı olan insanın, toplumun üyeleriyle kolektif içinde ve her bir üyenin gereksinimini, sonuçta eşitliği sağlayacak biçimde örgütlenerek üretebilmesi, biyolojik ve zihinsel bütünlüğünün korunması ve toplumsal örgütlülük ve üretim süreciyle birlikte geliştirilmesidir.

Her insanın kendisinin ve ailesinin sağlık ve huzurunu güvenceye alacak bir yaşam düzeyine; özellikle yiyecek, giyecek, konut, tıbbi bakım ve benzeri sosyal hizmetlere; işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da iradesi dışında geçim olanaklarından yoksun kaldığı durumlarda güvence hakkı vardır. Organ nakli olmanın da bir yaşam hakkı olduğunu düşünürsek bir şehir de bulunan tedavi merkezinin hasta bireylere sorunsuz ve eksiksiz hizmet vermesi beklenir.

Bazen elde olmayan sebepler ve imkânlar doğrultusunda aksaklıklar olabilir; ama bunun ivedi bir şekilde çözüm aşamasına kavuşturulması gerekmektedir.

Bu bağlamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi organ nakli bölümünün kadavra kayıt listesinde bulunan hastalar bur da böbrek nakli olmak için beklemektedir ama kurum hiçbir açıklama yapmayarak aslında bir insanlık suçu işlemektedir. Bu insanlar buradan çıkacak kadavra ile yaşama tutunmayı bekler iken idareciler belki de bilmeyerek yanlış yönlendirmeler ile bu merkezin kapanmasına neden olacaklar. Bizler her defasında; bu merkez bağımsız hale gelip bu merkezin bir başkanı varsa tüm sorunlar ve çözümler başkan tarafından tam yetki ile yapılsın, demiştik. Bu söylediğimizi yine tekrar ediyoruz.

Nakil merkezi bu bölge için çok önemli! O nedenle bu merkezin kapanmaması ve daha hızlı ilerlemesi için organ nakli başkanına tam yetki verilmesi, eksik olan araç ve gereçlerin tedarik edilerek güzel bir çalışma ortamı sağlanması gerekir.

YÖNETİM VE İDARE

Yanlış anlaşılmasın ama Rektör bey dahil olmak üzere tüm yardımcıları da içinde. Hiçbiri tıp doktoru değil. Hastanenin içerisinde bulunan sorunlara bir tıpçı gibi yaklaşması ve çözüm bulabilmesi hatta hekimlerin sorunlarını bilmesi zor. Aldıkları bilgiler ile sorunları sadece Dekan ve Başhekimden dinleyebilir. Bu da ne kadar etkili olur düşünmek gerekir.

Hastane yönetimine baktığımızda 7-8 tane müdür kadrosu mevcut. Acaba büyükşehirlerde bulunan hastanelerde de bu kadar müdür var mıdır? Biz, Tıp Fakültesi zor durumda, borç ile uğraşıyor derken hastane yönetimi bunun farkında değil sanırım. İş yükü olmayan ve sorunlara çözüm bulamayan müdürler, sekreteriyle beraber koltuğunda oturuyor, odadan dışarı çıkmıyor.

Daha önce de söyledik. Yine söylüyoruz: Başhemşirelik kısmı değişmeli! tebdili mekanda ferahlık vardır.

Hastanenin daha iyi şekilde ilerlemesi ve genel sorunlara el atmak adına yardımcıları dahil başhemşirelik kısmında ciddi değişikliklere ihtiyaç var. Bize göre bu gecikmiş bir hamledir. Acaba bu kısma hemşire mi bulunmuyor diye düşünür olduk. 

Dipnot: İsimleri uzaktan da olsa takip ederek gözlemlerimiz sonucu yazdık. Kişilerin bilgisi dışında yazmış bulunmaktayız.

HASTA HAKLARI

Kahramanmaraş’ta organ nakli yoluyla sağlığına kavuşmak isteyen yaklaşık 600 hasta, umutla KSÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli bölümünde kadavra sırası bekliyor. Ama Tıp Fakültesi’nde çıkan kadavralar başka merkezlere gidiyor. Eğer bu insanlar şikâyetçi olsa kurumun başı çok ağrır, bizden demesi.

Çünkü Tıp Fakültesi’nin yaptığı; aslında insan hakları ve hasta hakları suçudur…

HASTA HAKLARI MADDESİ

Madde 7- Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, hangi sağlık kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulüne öğrenme haklarını da kapsar.

Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastayı birinci fıkra uyarınca bilgilendirmek için yeterli teknik donanımı haiz birimi oluşturmak; bu birimde, hastaya kesin ve yeterli bilgi verebilecek nitelik ve ehliyete sahip personeli daimi olarak istihdam etmek ve hastanın ihtiyacı olan birimlere kolayca ulaşabilmesini temin etmek üzere, kuruluşun uygun yerlerinde bilgilendirici tabela, broşür ve işaretler bulundurmak gibi tedbirleri almak zorundadırlar.

İŞİN SON ÖZETİ OLARAK

KSÜ Tıp Fakültesi’nde 2009 yılından itibaren 200 insan böbrek nakli oldu.

Yeni hastane binasına geçmesiyle 2014 yılında tekrar açılan merkez geçtiğimiz aylara kadar nakiller devam etmekteydi.

Doku Tipleme Bölümü hocasının tayinini isteyerek gitmesiyle nakil merkezi kadavra kısmı İmmünoloji, Doku Tipleme hocası olmaması nedeniyle nakiller durdu.

Bu merkez şehrimiz için büyük önem arz ediyor. Çünkü bu merkezde 600 insan böbrek nakli olmayı bekliyor.

Eğer bu merkez tekrar aktifleşmez ise bu kadar insan sadece ölmeyi bekleyecek.

Üstelik hiç bir şeyden habersiz şekilde.

Bu sorunun çözülmesi için rektörlük bir hocanın görevlendirmesini yaptı; ancak usul gereği 6 ayda 15 canlı nakil yapılması gerekmektedir.

Gecen süre zarfında bu sayı tamamlanamadı o nedenle bu sayının tamamlanmasına imkân da yok. Nefroloji bölümünün bize göre işini tam yapmaması nedeniyle nakil merkezi kapanacak duruma geldi.

Çözüm olarak;

Birincisi: Tip Fakültesi hocalarından Mehmet Yaşar Özkars hocanın görevi kabul etmesi. Ama o da iş yükünün çok olması nedeniyle imkânsız gibi.

İkincisi: Tıp Fakültesi yönetiminin hizmet satın alma yoluyla kadavra nakillerini başlatması

Üçüncüsü: İmmünoloji bölümüne bir hocanın gelmesi ve ilerde aynı sorunlar tekrarlanmaması için biyokimya hocası göreve başlayarak eğitimini tamamlaması.

 ORGAN VE DOKU NAKLİ MADDESİ

MADDE 11- (1) Doku tipleme laboratuvarı sorumlusu: Laboratuvar bir sorumlu tarafından yönetilir. Doku tipleme laboratuvarı sorumlusu olabilecek kişiler:

a) İmmünoloji, hematoloji alanında uzmanlık/yan dal uzmanlığı veya doktora almış olan hekimlerden; Bu eğitimlerden sonra, Bakanlıktan ruhsatlı doku tipleme laboratuvarlarında aktif olarak en az altı ay doku tipleme ve transplantasyon immünolojisi alanında çalışmış olanlar.

b) Biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve genetik alanlarında uzman olanlardan; Bu eğitimlerinden sonra, Bakanlıktan ruhsatlı doku tipleme laboratuvarlarında aktif olarak en az 1 yıl doku tipleme ve transplantasyon immünolojisi alanında çalışmış olanlar.

c) Tıbbi biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve genetik alanlarında doktora eğitimini tamamlamış hekimlerden; Bu eğitimlerinden sonra, Bakanlıktan ruhsatlı doku tipleme laboratuvarlarında aktif olarak en az iki yıl doku tipleme ve transplantasyon immünolojisi alanında çalışmış olanlar.

ç) Tıbbi biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve genetik alanlarında doktora eğitimini tamamlamış hekim olmayan kişilerden; Bu eğitimlerinden sonra, Bakanlıktanruhsatlı doku tipleme laboratuvarında aktif olarak en az üç yıl doku tipleme ve transplantasyon immünolojisi alanında çalışmış olanlar.

YORUMLAR

  • 1 Yorum

Son Yazılar