Kahramanmaraş’ta 7 Taşınmaz İhaleyle Satılacak

Kahramanmaraş’ta 7 Taşınmaz İhaleyle Satılacak

Büyükşehir Belediyesi il genelinde muhtelif yerler bulunan taşınmazların satışına ilişkin ihaleyi 26 Ocak 2021 tarihinde Encümen Salonu’nda gerçekleştirecek.

23 Ocak 2021 - 10:30

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kendisine ait taşınmazların satışına ilişkin ihaleyi 26 Ocak 2021 tarihinde Encümen Salonu’nda gerçekleştirecek.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ndan konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada: “Mülkiyeti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saat’te, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. İligililere ilanen duyurulur” denildi.

 

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İLANI

 

İlçe Mahalle

 

Ada

 Parsel

 

Yüzölçümü

(m²)

 

Beher m² fiyatı ( TL)

 

Tamamının Muhammen Bedeli (TL)

 

Geçici Teminat (TL)

 

İmar durumu

 

İhale türü

 

İhale Tarih ve Saati

 

Ödeme şekli

 

Onikişubat

Pınarbaşı

 

0/4175

 

1.552,61

 

1.100,00


1.707.871,00

 

51.236,14

Sosyal ve Kültürel Tesis alanı max:4 kat E=1.50

 

Açık teklif (45/m)

 

26.01.2021

14:00

 

1/2’si  peşin geriye kalanı 6 (ay) eşit taksit

 

Onikişubat

Pınarbaşı

 

9198/1

 

2.974,61

 

900,00

 

2.677.149,00

 

80.314,48

Sosyal ve Kültürel Tesis alanı max:4 kat E=1.20

 

Açık teklif (45/m)

 

26.01.2021

14:10

1/2’si  peşin geriye kalanı 6 (ay) eşit taksit

 

Onikişubat

Pınarbaşı

 

7840/3

 

1.258,27

 

1.400,00

 

1.761.578,00

 

52.847,34

 

Max:10 kat

E=1.50

 

Açık teklif

(45/m)

 

26.01.2021

14:20

1/2’si  peşin geriye kalanı 6 (ay) eşit taksit

 

Onikişubat

Fatih

 

9168/1

 

4.604,47

 

1.020,00


4.696.559,40

 

140.896,79

Karma kullanım alanı max:10 kat E=2.00

 

Kapalı teklif (35/a)

 

26.01.2021

14:30

 

1/2’si  peşin geriye kalanı 6 (ay) eşit taksit

 

Onikişubat

Fatih

 

9169/1

 

4.052,00

 

1.650,00

 

6.685.800,00

 

200.574,00

Akaryakıt ve Servis İstasyonu

 E=0.60

 

Kapalı teklif (35/a)

 

26.01.2021

14:40

1/2’si  peşin geriye kalanı 6 (ay) eşit taksit

 

Onikişubat

Mağralı

 

9174/1

 

5.593,89

 

1.050,00

 

5.873.584,50

 

176.207,54

 

Mia max:8 kat E=1.30

 

Kapalı teklif (35/a)

 

26.01.2021

14:50

1/2’si  peşin geriye kalanı 6 (ay) eşit taksit

 

Onikişubat

Kurtlar

 

189/1

 

3.322,11

 

1.250,00

 

4.152.637,50

 

124.579,13

Akaryakıt ve Servis İstasyonu

 E=0.60

 

Kapalı teklif (35/a)

 

26.01.2021

15:00

1/2’si  peşin geriye kalanı 6 (ay) eşit taksit

               

Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saat’te, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.

Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazın imar plan durumları yukarıda tabloda belirtilmiştir. Bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. (taksitlere uygulanacak kanuni yıllık vade farkı %9 dur)

İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

Tedavüldeki Türk parası

Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

İkametgâh belgesi,

Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

İhale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-f-g-h) maddelerindeki temin edecekleri belgeler ayrı ayrı istenecektir.                   

               İlgililere ilanen duyurulur.  

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nda bayrak değişimi
Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nda bayrak değişimi
Gürbüz’den KMBGC’YE Ziyaret
Gürbüz’den KMBGC’YE Ziyaret