Aycan’dan Eski Hastane Müdürlerinin (Araştırmacı) Maaşlarına Ek Zam İçin Kanun Teklifi!

Sağlık Bakanlığı ile diğer Kamu Kurumlarında özelleştirilme ve yeniden yapılanma sonucunda Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür unvanlarında görev yapanlardan 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu ve çeşitli KHK’ler ile araştırmacı kadro unvanına atananların uzun zamandır süren maddi kayıpları ve mağduriyetlerinin giderilmesi için MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan Kanun Telifi verdi.


Aycan’dan Eski Hastane Müdürlerinin (Araştırmacı) Maaşlarına Ek Zam İçin Kanun Teklifi!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla. 02.07.2020 Prof. Dr. Sefer AYCAN Kahramanmaraş Milletvekili GENEL GEREKÇE Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirilmesi ve yeniden yapılanması nedeniyle; Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, Hastane Müdürü, Fabrika Müdürü, İl Müdürü, Bölge Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür unvanlarında görev yapanlar; 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu ve çeşitli KHK’ler ile araştırmacı kadro unvanına atanmışlardır. Araştırmacı maaşları 27/02/2014 tarihli ve 28926 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6525 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Müdür Yardımcısına eşitlenmiştir.

Özelleştirme ve KHK ile atanan araştırmacılarda maaş ve özlük hakları hesabında eşit unvanları olan 6191 sayılı kanun ile atanan araştırmacılar gibi, atanmadan önceki kadro karşılıkları ve unvanları emsal alınmalıdır. Bilindiği üzere Y.A.Ş kararlarıyla Ordudan atılan Astsubay ve subaylar 10.03.2011 tarih 6191 sayılı Kanun ile kamu kurum ve kuruluşlarına "karargahta görevli emsali sınıf, rütbe ve kıdemdekilere ödenmekte olan aylık ve diğer mali haklar" ödenerek araştırmacı unvanına atanmıştır. Bundan örnekle aynı şekilde Özelleştirme ve KHK’ler ile atanan Müdür yardımcısı ve Genel Müdür unvanına sahip olan araştırmacıların uzun zamandır süren maddi kayıpları ve mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.