Reklam
11. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’na Başvurularda son...

11. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’na Başvurularda son günler

11. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’na başvurular 01.07.2019 – 30.09.2019 tarihleri arasında yapılacak.

17 Eylül 2019 - 10:28

11. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’na başvurular 01.07.2019 – 30.09.2019 tarihleri arasında yapılacak.

Toprağın, tarımın, ormanı ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan "11. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması", Genel, Çiftçi, Öğrenci, Tema, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları ve DenizBank Çalışanları olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşiyor. Tema kategorinin konusu 2019 yılında "Su" olarak belirlenmiştir.

Yarışmacılar tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek.

DETAYLI BİLĞİ ALMAK İSTEYENLERİN İL TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ K.T.V.ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ ENFORMASYON BİRİMİ(0.344.231.32.13 DEN 1136)  İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRLER…

ÖDÜLLER

Genel Katılım

Birincilik Ödülü  :              10.000 TL'lik DenizBank hediye çeki

İkincilik Ödülü   :              8.000 TL'lik DenizBank hediye çeki

Üçüncülük Ödülü:           6.000 TL'lik DenizBank hediye çeki

Çiftçi-Üretici Özel Ödülü

6.000 TL'lik DenizBank hediye çeki

"Su" Tema Özel Ödülü

6.000 TL'lik DenizBank hediye çeki

Öğrenci Özel Ödülü

6.000 TL'lik DenizBank hediye çeki

Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları Özel Ödülü

6.000 TL'lik DenizBank hediye çeki

DenizBank Çalışanları Özel Ödülü

4.000 TL'lik DenizBank hediye çeki

Sergileme/Albüm (En fazla 120 adet)

200 TL'lik DenizBank hediye çeki

Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde ödüllerin her birini en fazla 3 kişiye bölüştürebilir veya ödüle değer eser bulunmaması halinde ödül vermeyebilir veya yarışma anında özendirme ödülleri verebilir.

KATILIM ŞARTLARI

1.            Yarışmaya seçici kurul, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları dışında profesyonel ve amatör fotoğrafçılar katılabilir.

2.            Yarışmada yaş sınırı yoktur, katılım ücretsizdir.

3.            Yarışma "Genel", "Çiftçi & Üretici", "Öğrenci", "Tema", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ve "DenizBank Çalışanları" olmak üzere 6 (altı) kategoride düzenlenmektedir. Katılımcılar koşullarına uyan birden fazla kategoride yarışmaya katılabilirler. Katılımcılar bir kategori için en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.

4.            Yarışma renkli sayısal (dijital) ortamda olup, baskılar kabul edilmeyecektir. Siyah-beyaz ve sepya gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5.            Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarıyla başkalaştırılmış fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

6.            Fotoğraflar jpeg formatta, kısa kenarı 1440 piksel çözünürlükte ve kendi orijinal boyutlarında gönderilmelidir. Dereceye giren ve sergileme alan eserlerin kaliteli ve büyük boyutlarda baskıya olanak tanıması için fotoğrafların; en az 50x70 cm’lik baskıya uygun şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Eser sahibi bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Yarışmaya gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.

7.            Yarışmaya katılacak fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece (ödül ve sergileme) almamış olması gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Yarışma için eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu yarışma kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, katılımcıların yarışma fotoğraflarıyla ilgili izin ve telif hakları konularında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

8.            "Çiftçi-Üretici Özel Ödülü" için yarışmaya katılacakların Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi veya Üretici Birliği üyelik belgesi kopyasını,

9.            "Öğrenci Özel Ödülü" için yarışmaya katılacak öğrencilerin, öğrenci belgesi veya tarihli öğrenci kimlik belgesi kopyasını başvuru yönergelerinde bulunan ilgili adımda sisteme eklemeleri zorunludur.

10.          Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları ve DenizBank Çalışanları sadece kendi kategorileri ile yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya katılacak çalışanların işyeri kimlik fotokopisini başvuru yönergelerinde bulunan ilgili adımda sisteme eklemeleri zorunludur.

11.          Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanan olası sorunlardan Tarım ve Orman Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

12.          Yarışmaya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.          Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm eser sahipleri, yukarıda belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ

1.            Yarışmaya başvurular www.tariminsan.com ana sayfasındaki yarışma başvurusu kısmından yönergeler takip edilerek gerçekleşecektir. Başka bir gönderim türü ( posta, e-posta, elden teslim vb. gibi ) kabul edilmeyecektir.

2.            Yarışmacılar her bir kategori için en fazla 5 (beş) fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler. Birden fazla kategoriye katılım durumunda başvuru sırasında kategori türünün seçilmesi gerekmektedir.

3.            Yarışmaya başvuru ve eser gönderimi sırasında oluşabilecek sorunlardan Tarım ve Orman Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

KULLANIM HAKLARI

Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eser veya eserler, bütün telif haklarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Tarım ve Orman Bakanlığı ödül almış ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde, Bakanlığın kurumsal ve ilişkili hesaplarından dijital ve sosyal medya kullanımlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserlerin başka kamu kurumlarına ve konusu tarım ve orman olan paydaşlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

Ödül veya mansiyon almaya ve yayınlanmaya değer bulunan eserler Tarım ve Orman Bakanlığı arşivinde kalacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle DenizBank Genel Müdürlüğü kendi hazırlayacakları takvim, poster, albüm, katalog, afiş, dergi veya kitap kapağı, broşür, liflet, dergi, bülten, internet siteleri ve Bakanlığımızın uygun gördüğü diğer çalışmalarda eser sahibinin ismi belirtilmek kaydıyla kullanım haklarına sahip olacaktır. Eser sahibinin isminin kullanımı fotoğrafların kullanılacağı alan büyüklüğü dikkate alınarak bazı çalışmalarda (dergi ve bülten iç sayfa kullanımı, liflet, internet sitesi vb. gibi) belirtilmeyecektir.

Ödül alan, sergilemeye değer görülen ve yarışmayı düzenleyen kurum tarafından yayınlanması uygun görülen fotoğraflar albüm olarak yayınlanacak, ayrıca çeşitli etkinlikler kapsamında sergilenecektir. Yarışmaya katılan eser sahibi belirtilen kullanım hakları için Tarım ve Orman Bakanlığı’na önceden izin/muvafakat name verdiğini kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışma Başlangıç Tarihi                :              01.07.2019

Son Katılım Tarihi             :              30.09.2019

Sonuç Bildirimi Tarihi      :              04.11.2019

Sonuçlar belirtilen tarihlerde, www.tariminsan.com, www.tarimorman.gov.tr ve www.tarimtv.gov.tr internet adreslerinden ve yarışma sosyal medya kanallarından ilan edilecek, ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL

İsa SERTKAYA

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

Ozan SAĞDIÇ

Devlet Sanatçısı

Mehmet Arslan GÜVEN

Fotoğraf Sanatçısı ve Öğretim Görevlisi

Perihan YÜCEL

DenizBank Kültür ve Sanat Danışmanı

Ümit BEKTAŞ

Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri (Reuters Türkiye)

Not: Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır. Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli sayıda yedek üye çağırılabilir.

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Kahramanmaraş'ta Akıl Almaz Görüntüler: Sopalarla Bir Birlerine Saldırdılar
Kahramanmaraş'ta Akıl Almaz Görüntüler: Sopalarla Bir Birlerine...
Yedikuyular kayak merkezine giriş ücretli oldu
Yedikuyular kayak merkezine giriş ücretli oldu